Vizualizacija proračuna Grada Varaždina (2016.)

Vizualizacija proračuna Grada Varaždina jednostavna je grafika koja prikazuje međusobne odnose stavki unutar proračuna za 2016. godinu.


Imamo pravo znati

Nekako smo se već u početku odredili te naše aktivnosti podredili promociji vrijednosti kao što su transparentnost, otvorenost i uključivost. Sjećate se zasigurno kako smo vas zasipali izvještavanjem i fotografijama svake pojedinosti koja se dogodila u prostoru ili vezano uz program VAKUUM-a. I još to činimo, jer želimo da se osjećate slobodni uključiti u rad VAKUUM-a kada god i u kojem god obliku to želite.

Mi ustrajni, širokog smo spektra interesa, zanimanja i kompetencija. Upravo zahvaljujući tome, uz vrijednosti koje zagovaramo, odlučili smo vam dati uvid u prednosti aktivnog građanstva. Što to znači? Znači da kao građani, koji svojim davanjima (najviše različitim naknadama i porezima) punimo javne proračune na lokalnoj (gradski), regionalnoj (županijski) i nacionalnoj (državni) razini, imamo pravo znati strukturu proračuna na istim razinama. Drugim riječima, imamo pravo znati na koji se način tako prikupljena javna sredstva troše.

Zašto nas se to točno tiče?

Zato što živimo u zajednici u kojoj neki imaju više, a drugi manje. Ne nužno zahvaljujući svojim zaslugama i sposobnostima, već zbog nejednakih temeljnih (polazišnih) životnih uvjeta i dinamike političkih, društvenih i gospodarskih prilika kojima se trebaju prilagođavati. Bili mi dio jedne ili druge skupine građana, postoje temeljna ljudska prava na kojima se temelje javni servisi, za osiguranje kojih su odgovorne različite razine vlasti, prvenstveno lokalna. Tako se ostvaruje razina socijalne jednakosti za sve građane neke zajednice.

Izborom onih kojima smo povjerili određivanje dijela osobnog dohotka koji ćemo izdvojiti kako bi se postigla temeljna socijalna jednakost, za taj isti izbor smo odgovorni zajednici. I samima sebi, pogotovo u trenutku u kojem na neki način postajemo korisnicima tih javnih kolektivno prikupljenih financijskih sredstava – primamo stipendiju, subvencionirani prijevoz do škole ili fakulteta, subvencioniranu prehranu za vrijeme studija (x-ica), porezne olakšice vaših roditelja (skrbnika) na vas kao uzdržavane članove/ice obitelji, itd.

Javnim proračunom se sredstva prikupljena od građana raspodjeljuju na usluge koje koriste građani nekog upravnog područja kako bi imali jednak pristup javnim uslugama koje im jamče, koliko-toliko jednake polazišne mogućnosti za život i rad u suvremenim društvenim uvjetima.

Vizualizacija proračuna Grada Varaždina

Potaknuti djelom i projektom udruge Vjetrenjača, dio kojeg je objavljen na portalu pollitika.hr davne 2010. godine, odlučili smo istražiti proračun Grada Varaždina za 2016. godinu i stvoriti jednostavnu vizualizaciju koja prikazuje međusobne odnose stavki unutar proračuna, kao i odnose stavki prema cjelokupnom iznosu proračuna. Ideja članova Vjetrenjače, kao i naša, bila je na jednostavan način vizualizirati i običnim građanima približiti strukturu javnih proračuna, u našem slučaju onog Grada Varaždina.

Na web-stranicama Grada Varaždina objavljen je proračun Grada za 2016. godinu u .pdf formatu. Korištenjem raspoloživih nam računalnih vještina i alata analizirali smo dostupne podatke i stvorili interaktivnu vizualizaciju. U nastavku su kratke upute, a na kraju stranice poveznica do vizualizacije.

Osnovni pogled na vizualizaciju predstavlja stavke proračuna grupirane prema razdjelima (najvišoj razini grupiranja stavki proračuna Grada). Svaki od dostupnih razdjela moguće je istražiti do razine zasebne stavke proračuna, kroz nekoliko razina. Putem kreirane vizualizacije lako je dobiti dojam o tome o kolikim se iznosima (apsolutnim vrijednostima) te odnosima (relativnim vrijednostima) pojedinih stavaka javnog gradskog proračuna radi.

Vizualizacija proračuna Grada Varaždina 2016.

U zaglavlju grafike prikazan je naslov i prikazat će se naziv nadređene razine proračuna, za svaku razinu unutar nekog razdjela. U podnožju grafike nalazi se mali padajući izbornik kojim se na početnom pogledu vizualizacije određuje razina (dubina) pogleda – odjednom je moguće vidjeti npr. sve programe unutar proračuna i njihov odnos prema cjelokupnom iznosu proračuna.

Mi smo zapazili nekoliko zanimljivih podataka, koje bi čitanjem iz obične tablice u .pdf formatu bilo teško uočiti. Ne želimo biti sugestivni pa daljnju analizu i njezine zaključke ostavljamo vama.

OTVORI VIZUALIZACIJU

Vizualizacija proračuna Grada Varaždina 2016.
Vizualizacija proračuna Grada Varaždina 2016. prema programima
Vizualizacija proračuna Grada Varaždina 2016.
Vizualizacija proračuna Grada Varaždina 2016. prema stavkama programa

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *