Objave

V.U.K.-ova proljetna projektna škola

Ciklus radionica pripreme projektnih prijedloga slobodan je za sudjelovanje za sve koje zanima stjecanje ove vrste znanja i vještina te je zamišljen kao vid “vršnjačke edukacije” u kojoj će manje iskusni članovi/ce udruga moći učiti od članova/ica s iskustvom u pripremi projektnih prijedloga. Svaka radionica iz ciklusa će trajati najviše 4 sata, a voditelji će pripremiti materijale te ih učiniti dostupnima za sudionike (putem alata kao što su e-mail, Google drive, Dropbox i sl.). Rad će biti prilagođen manjim grupama (2 – 5 osoba) te će u okviru ciklusa biti omogućen razvoj projektnog prijedloga spremnog za prijavu (uz moguće minimalne prilagodbe) na neki od budućih otvorenih javnih poziva. Sudjelovanje na radionici je besplatno, no organizator (Udruga mladih V.U.K.) zbog ograničenosti kapaciteta traži registraciju sudionika/ca te odgovoran pristup polaznika/ca.

Rok za prijave je 15. svibnja 2018.
putem e-mail adrese info@udruga-vuk.org

Moguće je unaprijed formirati grupu (sudionici/e iz iste udruge ili tematski) ili će to biti jedan od timskih zadataka radionice. Zbog manjka tehničkih kapaciteta, potrebno je da barem jedan član/ica grupe ponese sa sobom prijenosno računalo. Termini održavanja radionica su podložni promjenama u slučaju konsenzusa unutar grupe sudionika/ca.

Lokacija radionica: Centar za mlade grada Varaždina

Rok za prijave sudionika/ca: 15.5.2018. Prijave se zaprimaju putem e-mail adrese udruge V.U.K. (info@udruga-vuk.org) uz sljedeće podatke: Ime i prezime, naziv udruge (ukoliko je prijavitelj/ica član/ica), godina rođenja te e-mail adresa putem koje sudionik/ca može nastaviti komunikaciju.


Program Ciklusa radionica na temu pripreme projektnih prijedloga:

Petak, 18.5.2018. (15:00-19:00 h)

 • Što je projektni ciklus i koje su faze?
 • Odakle početi? – tumačenje poziva za dostavu projektnih prijedloga
 • Koga i zašto uključiti? – analiza dionika

Subota, 19.5.2018. (9:00-13.00 h)

 • O čemu se radi u našem projektu? – timski zadatak definiranja teme projekta
 • Kojim problemom se bavimo? – vježba razvoja problemskog stabla
 • Kako odgovoriti na definirane probleme? – vježba razvoja stabla ciljeva

Petak, 25.5.2018. (15:00-19:00 h)

 • Kako postići postavljene ciljeve i riješiti probleme? – timski zadatak definiranja i opisa aktivnosti i vremenskog plana provedbe
 • Mjerenje rezultata projekta? – timski zadatak

Subota, 26.5.2018. (9:00-13.00 h)

 • Kako razraditi budžet? – timski zadatak izrade proračuna projekta
 • Ispunjavanje specifičnih dijelova prijavnice: relevantnost, metodologija, održivost i analiza rizika
 • Priprema sažetka projekta – vježba “project fiche”

Veselimo se druženju i suradnji!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *