VAKUUM logo

Logo VAKUUM-a – inicijative mladih za mlade – sastoji se od šest (6) crno-narančastih kružnica koje zajedno čine stilizirana slova koja tvore riječ VAKUUM. Navedene kružnice raspoređene su u dva stupca po tri reda tako da horizontalno-dijagonalnom putanjom tvore navedenu riječ. U posebnim slučajevima moguće je koristiti horizontalno ili kružno (u smjeru kazaljke na satu) raspoređene kružnice.

VAKUUM logo dostupan je ovdje, u dva oblika:

  • rasterski (PNG),
  • vektorski (SVG).
Originalni VAKUUM logo
Originalni VAKUUM logo
Okrugli VAKUUM logo
Okrugli VAKUUM logo
Horizontalni VAKUUM logo
Horizontalni VAKUUM logo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *